Japonská dýchací technika: první pomoc při podráždění

Toto velmi jednoduché cvičení je nenahraditelné v situaci, kdy vás někdo napadá, snaží se vyvolat hádku a vystavuje vás tvrdé kritice, nebo když ve vás jiné vnější okolnosti vyvolaly hněv a zbavily vás půdy pod nohama.

Metoda je více než tři sta let stará a dosud se těší velké oblibě mezi japonskými mnichy. Ostatně, ovládat hněv se v Japonsku učí už předškolní děti.

Ne nadarmo se i u nás říká „Musím to rozdýchat“, když se člověk octne v nějakém emočním vypětí. Potlačovat emoce je věc neobyčejně škodlivá. Někdo nás vytočí a my v sobě dusíme vztek. To se může stát počátkem vyloženě destrukčního procesu, který skončí onemocněním fyzickým nebo duševním. Naučte se emoce uvolnit touto japonskou technikou. Nezabere mnoho času, není nijak nápadná, zato neobyčejně účinná.

Popadne-li vás hněv nebo se vás zmocní přímo vztek, nenechte ho rozbujet a narůstat. Zaměřte se okamžitě na svůj dech a postupujte podle následujícího návodu.

Dýchací technika pro ovládnutí hněvu

  1. Při prvních příznacích hněvu nebo vzteku zasuňte špičku jazyka za horní přední zuby a držte ji tam po dobu celého cvičení.
  2. Na «jedna» se přes stisknuté zuby intenzivně nadechněte ústy.
  3. Na «dva» a «tři» zadržte dech.
  4. Na «čtyři», «pět», «šest» a «sedm» neslyšně vydechněte nosem.
  5. Na «osm» znovu vdechněte ústy.

=========
Jak odpojit autopilota – 5 způsobů meditace
Dechová cvičení pro celkovou pohodu organismu