Jak zpomalit stárnutí? Ženy po čtyřicítce

Zakladatel analytické psychologie, švýcarský lékař Karl Gustav Jung napsal: “Čtyřicítka je věkem životního poledne, vrcholem kopce, na jehož úpatí se začíná zřetelně rýsovat silueta krematoria…” – vzápětí však dodává: “Cílem zrání je nalézt smysl a potěšení v oné nadcházející poklidné části dne, prozářené sytými paprsky zapadajícího slunce, v tom uvolněném sestupujícím tempu.”

Čtřicítka je klasickým věkem počátku „krize středního věku“. Podle odborníků ženy toto období zvládají lépe než muži. Přesto však i pro ženy má čtyřicítka mnohá úskalí. Je třeba přistupovat k nim s klidem a rozvahou a neztrácet optimismus.

Dokonalé obnovování většiny buněk lidského těla končí podle závěru americké studie kolem pětatřiceti let. Tehdy začíná proces biologického stárnutí. Zvýšená péče o tělo i psychiku je v tomto věku nezbytná, už jenom proto, že metabolismus začíná zpomalovat, v těle se ukládá více tuku, a může tak docházet k mnoha zdravotním problémům spojeným s obezitou, vysokým krevním tlakem, cukrovkou, artrózou, onemocněními srdce nebo zvýšeným cholesterolem. Zároveň však nedávný americký výzkum ukázal, že ženy kolem čtyřicítky jsou mnohem vyrovnanější a klidnější než kdykoli dřív.

Už po pětatřicítce dochází k zásadním změnám ve stárnutí kůže. Jistě, je to individuální, první projevy ovlivňuje také dědičnost, genetická danost, prostředí,           v němž žena převážně žije a pracuje, vliv volných radikálů, léčba, kterou případně absolvuje a řada dalších faktorů, nicméně většinou platí, že zatímco do tohoto věku obvykle stačilo ošetřit obličej hydratačním krémem, teď už je třeba nad péčí o pleť daleko více přemýšlet. A nejen to. Změny se rozhodně netýkají pouze kosmetické péče.

Jde o zásadní změny v životním stylu. Daleko více je třeba vyhýbat se stresům, nepřiměřené psychické i fyzické zátěži, kouření, alkoholu a znečištěnému životnímu prostředí. Stoupá potřeba kvalitního dostatečného spánku, odpočinku, vyvážené stravy, dostatečného pitného režimu, fyzické i duševní aktivity. A také úsměvu a optimismu.

Je třeba uvědomit si, že všechny změny, k nimž s věkem dochází, jsou normální. Jsou součástí normálního životního cyklu. Stárnutí do něj patří. Nenechme se tedy ovlivnit úpornými snahami řady výrobců a prodejců vsugerovat nám přesvědčení, že jenom dokud vypadáme krásně a mladě, máme plnou lidskou hodnotu.

Změny sexuality

Některé ženy si teprve teď začínají sex doopravdy užívat, jiné se mu dokonce vyhýbají. Velmi záleží na psychice a sebevědomí. Čím více si žena uvědomuje svůj věk, způsobující, že její zjev už není tak bezchybný jako dřív, tím více ztrácí sebejistotu. To se negativně odráží na kvalitě jejího života, včetně sexuality. Hladina hormonů po čtyřicítce začíná klesat, snížit se může i sexuální libido. Ženy by neměly váhat obrátit se s problémy na odborníka. Nesmíme zapomínat, že čtyřicítka je věk, kdy se mohou touto formou projevit různé nemoci, poruchy štítné žlázy, diabetes a jiné.

Prevence v péči o zdraví

Ženy by neměly podceňovat důležitost pravidelných preventivních prohlídek u praktického lékaře, který je podle vhodnosti či nutnosti pošle i na další, odborná vyšetření. Každé dva roky je tato prevence ženám nad 40 poskytována zdarma. S tím souvisí i každoroční preventivní návštěvy gynekologa a každé dva roky mamograf.

Zdravá výživa a nadváha

Po čtyřicítce se ženský metabolismus zpomaluje, hladiny hormonů začínají klesat a dochází ke změnám způsobujícím rychlejší a snazší nabývání hmotnosti. Zároveň je daleko těžší se nadbytečných kil zbavovat. Znamená to tedy, že v tomto věku velmi výrazně narůstá význam správné výživy a fyzické aktivity.

Při normální tělesné aktivitě je doporučován denní energetický příjem 9660 kJ – to je 2300 kcal. Při nízké tělesné aktivitě stačí i 7980 kJ  – 1900 kcal . Jednu polovinu uvedených množství by měly tvořit sacharidy – asi  230–260 g denně.

Bílkovin by mělo být denně asi 70 g. Myslí se tím jak bílkoviny živočišné, tak rostlinné. Vzájemný poměr obou druhů by měl být zhruba vyrovnaný.

Tuky  by měly tvořit asi 25–30 % z celkového denního energetického příjmu, to znamená 50–60g.

Pitný režim

Za dostatečné množství je považováno 300–350 ml tekutin na každých 10 kg tělesné hmotnosti na den. To je v průměru asi 2,5 l. Je to souhrn veškerých za den přijmutých tekutin. To znamená i těch z potravy. Pozor na dehydrataci! Nemusíme mít pocit žízně, a přesto organismus nemusí být náležitě hydratován. Nezapomínejme, že lidské tělo je tvořeno především vodou.

Cvičení a fyzická aktivita

Po čtyřicítce začíná klesat podíl svalové hmoty, která také vlivem hormonálních změn a také častého nedostatku pohybu postupně ochabuje. Ze stejného důvodu tuhnou klouby i svalstvo. Je žádoucí zvýšit fyzickou aktivitu včetně přiměřeného posilování.

Optimální intenzitu cvičení můžeme dobře určit podle tepové frekvence při zátěži. Nejefektivnější je cvičení v rozmezí 60–80 % maximální tepové frekvence. Po 40 minutách cvičení mírné intenzity docházejí zásoby cukru, tělo tedy začne využívat energii vzniklou štěpením tuků. To znamená, že teprve teď začíná spalovat tuky.

Čtyřicítka není žádný důvodem k panice. Naopak, teď teprve žena chápe, co který pojem v životě znamená. Má dost zkušeností a ještě velký kus cesty před sebou. Jaká ta cesta bude, záleží do značné míry na tom, jak k tomuto jistému životnímu přelomu, tomuto Jungovu „poledni“, bude přistupovat.

=========
7 vitamínů & spol. Co potřebuje ženský organismus po čtyřicítce
20 dobrých rad, jak se cítit dobře