Jak rychle zhubnout: čtyřminutové cvičení tabata

Tabata je jméno japonského vědce, který tento zajímavý způsob, jak zvětšit anaerobní i aerobní kondici současně, objevil. Je to vlastně druh intervalového tréninku, který může být vhodný pro všechny sportovce anebo pro někoho, kdo se chce rychle zbavit tuku. Je to metoda velmi jednoduchá, zároveň však svou intenzitou velice náročná.

Jak postupovat

Jednoduše: zvolte si jeden cvik a odcvičte ho následujícím způsobem:

1. Během dvaceti sekund proveďte cvik tolikrát, jak jen dokážete.

2. 10 sekund odpočívejte. 3. Stejný postup opakujte ještě sedmkrát – co nejvíc provedení cviku během 20 sekund, desetisekundový odpočinek a znovu.

Můžete cvičit 4-7 minut denně a přitom za týden shodit 1-2 kilogramy. Samozřejmě, pokud budete při cvičení poctiví a budete se také správně stravovat.

Jak cvičení tabata působí

Krátké intervaly odpočinku a vysoce intenzivního cvičení jsou nejlepší aerobní zátěží, která pomáhá nejenom spalovat podkožní tuk, ale i tuk obklopující orgány, tak zvaný tuk orgánový nebo také útrobní. Za podmínky, že dodržíte intenzitu cvičení po celou stanovenou dobu a nebudete cviky všelijak šidit.

Pokud cvičení tabata praktikujete správně, bude tělo vnitřní tuk využívat k obnově sil po tréninku. Budete spalovat kalorie ještě potom, co trénink tabata dokončíte.

Cviky tabata pro rychlé zhubnutí

Cviky je třeba provádět s maximální rychlostí, během dvaceti sekund nesmíte udělat nejmenší přestávku. Pak budete mít 10 sekund ke zklidnění dechu a tepu. Pokud chcete opravdu hubnout 1-2 kila za týden, musíte poctivě cvičit každý den.

První cvik tabata — výskok a dřep

Nohy rozkročte do šíře ramen. Pokrčte je v kolenou a stehny klesejte dolů. Má-li být dřep maximálně účinný, měla by stehna být níž než kolena. Napněte hýžďové svaly, břišní lis a záda. Poskočte dopředu. Obě nohy musejí být při výskoku nad zemí. Dopadněte na celá chodidla a přikrčte se, abyste zmírnili dopad. Malými krůčky se pozpátku vraťe do výchozí pozice a opakujte. Po dvaceti sekundách máte 10 sekund na odpočinek.

Druhý cvik tabata — vysoký výskok a dřep na místě

Postavte se zpříma, nohy jsou rozkročeny o něco víc, než je šíře ramen. Udělejte co nejhlubší dřep, ruce při něm držte natažené před tělem nebo složené za hlavou. Z dřepu proveďte vysoký výskok a vraťte se do dřepu.

Opakujte po 20 sekund. 10 sekund odpočívejte.

Třetí cvik tabata — výskok a výpad ke koleni

Postavte se rovně, nohy rozkročeny na šíři ramen. Levou nohou udělejte velký krok do levé strany. Nohu pokrčte a klesněte s ní až do výpadu. Pravá noha je při tom napřímená, nekrčte ji. Nyní přeneste váhu na pravou nohu a levou přitahujte kolenem na prsa s malým výskokem. Dopad proveďte rovnýma nohama. Opakujte s pravou nohou.

Cvičte po 20 sekund, 10 sekund máte na odpočinek.


Čtvrtý cvik tabata — výpady s obratem

Víte, jak se provádí obyčejný výpad? Nohy rozkročte na šíři ramen a jednou nohou udělejte velký krok kupředu. Načež obě nohy pokrčte v koleni a skokem proveďte výpad druhou nohou. Po jednom výpadu upažujte ruce doleva a celý trup otočte za nimi, po druhém výpadu dejte ruce vpravo a opět celý trup otočte za nimi.

Cvičte po 20 sekund, 10 sekund odpočívejte.

Pátý cvik tabata – alpinistické kliky

Zaujměte pozici prkna. Jednu nohu pokrčte a přitiskněte na prsa. Vraťte ji do výchozí polohy a udělejte klik.

Cvičte po 20 sekund, 10 sekund máte na odpočinek.

Můžete také přidat 3-4 další cviky tabata se skoky, kliky nebo dřepy. Je to ten nejlepší kardiotrénink pro snížení váhy.

=========
3 účinné strategie: jak se zbavit hormonální nadváhy
Čísla mohou klamat. Čtyři případy, kdy vážit se nemá smys