Fasciální cvičení: 2 cviky aktivující organismus

Co jsou to fascie? Bílá vláknitá pojivová vrstva obalující a oddělující svaly, které obaluje nejen jako celek, ale také jednotlivé jejich snopce a vlákna. Fascie jsou senzorickým orgánem se spoustou nervových zakončení, proto by také mohly být zdrojem bolesti. V současnosti se výzkum fascií zabývá otázkou, jak zabránit zhutňování této tkáně a zachovat její pružnost.

Toho lze dosáhnout buď farmaceutickými přípravky, nebo např. terapiemi využívajícími reakce vazivových tkání na manuální tlak. Jak se o fascie správně starat a trénovat je? Určitým druhem pohybů je možné stimulaci fascií posílit, stejně jako tomu je u svalů.

Protahování fasciální sítě

Fascie obklopují každou jednotlivou tělesnou strukturu.

Dvě následující samostatná cvičení stimulují protažení přední i zadní části faciální sítě. Osteopatie je pokládá za cviky základní.

Proces protažení pojivové tkáně se dotýká celého komunikačního systému lidského organismu.

Všechny cévy, periferní nervová soustava i každý orgán zvlášť jsou pokryty pojivovou tkání.

Jediná céva nemá bezprostřední spojení s buňkami – k výměně živin, odpadů a informací dochází prostřednictvím pojivové tkáně. Ta je shromaždištěm mnoha škodlivin, které organismus není schopen odvádět samostatně. Je rovněž svého druhu nárazníkem pro zatížení kyselinami. Uvádíme dva cviky mobilizující pojivovou tkáň.

Cvičení protahující přední vnější část trupu

Položte se na břicho, obě dlaně položte na podlahu na úrovni hrudníku. Prsty nohou napřimte, takže nártní část chodidel bude přitisknuta k podlaze. Opřete se o ruce a pomalu zvedejte trup až po hrudní kost. Obličej držte rovnoběžně s podlahou, ramena tlačte dozadu směrem k chodidlům.

Dále pomalu zvedejte hlavu, bradu vysunujte vpřed. Se zavřenými ústy cítíte protažení fascií na šíji.

Pokračujte ve zvedání horní části trupu. Měli byste v něm cítit příjemný tah. V průběhu cviku by se pupek neměl zvedat nad podlahu, zároveň byste však v páteřní oblasti pasu neměli cítit žádnou bolest. Máte-li však s tímto úsekem páteře problémy, poraďte se o vhodnosti cviku lékařem.

V pozici vydržte nejméně 7 vteřin. Potom se pomalu vraťte do výchozí polohy. Cvik opakujte třikrát.

Dýchání má být klidné, rovnoměrné a hluboké.

Cvičení protahující zadní vnější část trupu

Postavte se na všechny čtyři. Vykleňte záda do kočičího hřbetu. Měli byste cítit příjemný tah v horní části trupu. V závěru cviku posuňte nohy pod hrudník, sbalte se do kompaktního celku. Hlava přitom bude co možná nejníž skloněna na prsa. Vydržte tak alespoň 30 vteřin. Opakujte třikrát.

Natálie Simonová

=========
Energetická gymnastika: jak si uchovat mládí a krásu
6 nejlepších cviků pro ženskou postavu