Cvičení do-in na každý den: 10 minut, které vám prodlouží mládí

Cvičení Do-in spolu je součástí prastarého asijského umění Shi-Sen-Do, umění dlouhého a zdravého života. Vychází z taoistického umění péče o zdraví, jehož hlavní osobností byl filozof Lao-c´. Jeho základem je znalost proudění životní energie čchi lidským tělem. Má tělem proudit plynule a vyváženě, v určených drahách – meridiánech. Cvičit se dá všude a cvičit může každý, bez ohledu na věk a zdravotní stav. Každý si může vybrat vhodné cviky. Cvičení je jednoduché a jeho účinnost nesporná.

Nejspíš také patříte k oné drtivé většině, která má ráno k dispozici sotva pár minut, aby všechno stihla. Tady najdete popis cvičení do-in, které zvládnete za deset minut. Deset minut je opravdu málo. Přesto však dost, aby vám do-in přineslo užitek.

Nejlepší je cvičit do-in na tichém, klidném, dobře větraném místě, v pohodlném, neobepínajícím oděvu.

Při cvičení do-in zachováváme klidný, uvolněný stav mysli, pózu měníme až když nám začne být nepříjemná nebo prostě nepohodlná. Můžeme se usadit i v tureckém sedu nebo si sednout na židli; z hlediska proudění energie jsou však tyto pozice mírně nevýhodné.

Cvičení 1

Zvedneme ruce dlaněmi k sobě jako při modlitbě do úrovně obličeje. Třeme dlaně jednu o druhou, dokud nejsou horké.

Cvičení 2

Prsty pravé ruky obemkneme levé zápěstí. Levou rukou otáčíme tak, aby se její zápěstí otíralo o prsty pravé ruky.

Cvičení 3

Špičky prstů levé ruky opřeme o střed pravé dlaně. Pozici levé ruky neměníme a tlačíme pravou dlaní takovým způsobem, aby se prsty levé ruky ohýbaly dozadu, ke hřbetní straně dlaně.

Nevyvíjejte přehnané úsilí, ale ani se nezneklidňujte, bude-li vám v kloubech prstů praskat.

Cvičení 4

Pravou rukou z obou stran promačkejte levou dlaň. Nezapomeňte na mezery mezi prsty. Pokud prožíváte nějaký stres nebo máte střevní problémy, věnujte zvláštní pozornost masité části dlaně u kořene palce. Toto místo bývá nezřídka velice citlivé.

Cvičení 5

Prsty pravé ruky sevřete do špetky, kterou obemknete kořen palce na levé ruce. Sevřete špetku dosti silně, odklánějte jí palec od ruky, a přitom klouzejte sevřenými prsty pravé ruky až ke špičce palce.

Toto cvičení opakujte s každým prstem levé ruky. Začněte ukazováčkem. Pak cvičení opakujte i s pravou rukou:

  • otírejte pravé zápěstí;
  • promačkejte klouby prstů;
  • promačkejte celou pravou dlaň;
  • odklánějte každý prst na pravé ruce.


Cvičení 6

Tímto cvičením si uspořádáte myšlenky. Jedinou jeho nevýhodou je, že vám může pokazit účes.

  • V duchu si představujte středovou osu procházející od špičky nosu středem čela přes temeno dozadu na zátylek, kde končí u základů lebky.
  • Sbalte dlaně do pěstí, ale nesvírejte je. Druhými články prstů si lehce ťukejte po celé lebce z každé strany myšlené středové osy.
  • Představte si čáry rovnoběžné se středovou osou, které rovněž běží od čela přes lebku až do zátylku.
  • Začněte u hranice vlasaté části hlavy nad čelem lehounce poťukávat lebku klouby pokrčených prstů. Pravá ruka se drží napravo, levá nalevo. Jednu za druhou projděte všechny myšlené čáry od čela po zátylek. Středovou osu vynechte – ťukejte jenom po rovnoběžných čarách.
  • Rozevřete dlaně, propněte prsty. Jejich konečky přitiskněte k lebce, každá ruka je přitom na odpovídající straně myšlené středové osy. Nevelkými kruhovými pohyby masírujte pokožku lebky.
  • Nyní uchopujte tenčí prameny vlasů a lehce je odtahujte od hlavy. Tímto způsobem s vlasy pracujte na celém povrchu lebky.

Cvičení 7

Přejeďte si rukama před obličejem zeshora dolů, se sotva znatelným dotekem prstů na pleti. Hlaďte si obličej. Myslete přitom na to, že se máte rádi. Člověk nemůže doopravdy milovat někoho jiného, jestliže nemá rád sám sebe.

=========
5 cviků do bazénu – hubněte i o dovolené
Jak protáhnout tělo vsedě za pouhých 6 minut