„Břišní tanec“ – cvičení svalů břišního lisu a malé pánve

Břišní tanec není jenom fantasticky efektní východní druh tance, ale také výtečná gymnastika zbavující bolestí v zádech i přebytečných kilogramů.

Kalanetická cvičení, jejichž systém vytvořila Callan Pinckney na základě svých vlastních zkušeností se závažnými zdravotními problémy, jsou účinnou metodou formování celé postavy, založenou na využití rychle za sebou jdoucích pohybů nevelkého rozsahu. V podstatě jsou to cvičení statická. Vhodná jsou pro osoby každého věku a jakékoli úrovně předchozích zkušeností s fyzickou aktivitou. „Břišní tanec“ je jedním z efektních kalanetických cvičení. Následující tři jednoduché cviky vás zbaví mnoha problémů.

Zpevňujeme svaly břišního lisu a malé pánve.

Pro začátek je třeba prohřát svaly břicha a zad.

1. Posaďte se na kolena, patami se při tom dotýkejte hýždí a zvedněte nad hlavu ruce napnuté tak silně, abyste se přitom cítili o celých 5 cm vyšší. Potom zvedněte trup, takže na kolenou stojíte, a znovu se vytáhněte nahoru. Boky vysuňte co možná nejdál doprava. Hlavu a ramena držte stále vysoko. Při návratu do polohy vstoje na kolenou plynule vykreslete pánví jakýsi svérázný kruh. Potom zopakujte totéž doleva.

Pohybujte se popořadě doleva a doprava, padesátkrát na každou stranu. Snažte se přitom patami nedotýkat hýždí, pouze při splnění této podmínky bude mít cvičení žádoucí účinek a může být pokládáno za úspěšné.

2. Výchozí postavení je opět vsedě na kolenou. Chodidla držte u sebe, ruce zvedněte tak vysoko nad hlavu, jak jenom dokážete. Potom zvedněte celý trup nad paty a táhněte se za rukama co možná nejvýš. Nato začněte pomalu klesat zpátky na paty. Těsně před tím, než se dotknete hýžděmi pat, přestaňte klesat dolů a hýždě napněte. Snažte se v této poloze vydržet, dokud nenapočítáte do padesáti. Pak klesněte do výchozího postavení. Opakujte alespoň padesátkrát.

3. Tento cvik připomíná cvik předchozí. Avšak ve chvíli, kdy se vracíte do výchozího postavení na patách, těsně nad patami napněte hýždě a vysuňte pánev dopředu. Vydržte malou chvíli v této poloze, nijak dlouho. Potom za pomoci stehenních svalů a svalů pánevních plynule navraťte tělo do výchozí polohy vsedě na kolenou.

ŽIJTE V TĚLE, VE KTERÉM CHCETE ŽÍT - 31-denní videokurz Začněte svoji cestu za tělem snů teď hned!

=========
5 cviků, které by měly po čtyřicítce každý den cvičit všechny ženy.
Jeden jediný cvik vám vrátí krásné boky i hýždě!