„8 stran světa“ – cvičení, které navrací zdraví a mládí.

Cvičení „8 stran světa” jsou snadná a jejich přínos lidskému zdraví je veliký. Posilují životní energii, stimulují činnost plic, tlustého střeva, sleziny, slinivky a dalších vnitřních orgánů.

Na Východě podrobili zkoumání energetické toky osmi stran světa a na základě zjištění o jejich vlastnostech vypracovali soubor cvičení zaměřený na omlazení a posílení zdraví celého organismu. Každé cvičení se má provádět s orientací na odpovídající stranu světa. Než se pustíte do cvičení, doporučuje se s pomocí kompasu si určit Sever. Dále už se snadno dokážete orientovat pokud jde o ostatní směry.

Soubor cvičení „8 stran světa” stimulující funkci vnitřních orgánů.

Tato cvičení povzbuzují činnost vnitřních orgánů od ledvin až po celkový stav páteře.

  • Cvičení „Severozápad“
  • Cvičení „Sever“
  • Cvičení „Severovýchod“
  • Cvičení „Východ“
  • Cvičení „Jihovýchod“
  • Cvičení „Jih“
  • Cvičení „Jihozápad“
  • Cvičení „Západ“

Cvičení „Severozápad“

Při cvičení těchto cviků se postavte tváří severozápadním směrem. Nohy rozkročte na šíři ramen. Špičky nohou stočte dovnitř, aby směřovaly proti sobě.

Představujte si, že hodláte vzepřít činku. Bez pokrčování nohou se předkloňte, uchopte myšlenou činku rukama a zvedněte ji na úroveň pasu.

Nyní činku „vzpírejte“ nad hlavu. Tělo přitom nijak nenapínejte, představujte si, že činka, kterou zvedáte, je docela lehká.

Činku ve svých rukou si představujte co možná nejnázorněji. Postupně ji znovu spusťte na úroveň pasu a odtud ji znovu položte na podlahu.

Toto cvičení můžete opakovat kolikrát chcete. Posiluje vaši životní energii a stimuluje především činnost plic a tlustého střeva. Velmi prospěšné je při zácpách.

Cvičení „Sever“

Druhé cvičení celého souboru. Postavte se tváří k severu, nohy jsou rozkročeny nejméně na šíři ramen, špičky směřují dopředu a jsou rovnoběžné. Tělo je bez napětí, stojíte uvolněně.

Nyní si představujte, že držíte v rukou luk a chystáte se z něj vystřelit šíp. Myšlený šíp vystřelíte nejprve doleva a poté doprava.

Nohy přitom budou stát bez hnutí na zemi, pohybovat se bude pouze trup. Tělo držte rovně, nenaklánějte je do stran ani dopředu nebo dozadu. Podle toho, ve které ruce si představujete, že držíte luk, se natočíte stejným bokem „k terči“. Ramena máte v jedné rovině, luk držíte nataženou rukou ve výši ramene. Držíte ho pevně, ale bez křečovitého sevření. Nyní zvednete druhou ruku, která je pokrčená, loket je vysoko. Budete jí „natahovat“ tětivu. Využijte přitom sílu zádových svalů. Když je tětiva „natažená“, přitiskněte ruku, která ji drží, k tváři. V této pozici otočte trup nejprve doleva a „pusťte“ tětivu – šíp letí k cíli a vy vytrváte chvíli ve stejné pozici, dokud šíp nezasáhne terč. Pak se otočte doprava, znovu „natáhněte“ tětivu a opakujte výstřel na pravou stranu. Opět chvíli vytrvejte. Představujte si celý proces do všech podrobností a nic nezanedbejte.

Také toto cvičení můžete podle libosti opakovat kolikrát chcete. Stimuluje funkce plic, ledvin, tlustého střeva a močového měchýře. Dodává těmto orgánům pevnost a zdraví. Navíc toto cvičení velmi prospívá kostem.

Cvičení „Severovýchod“

Postavte se tváří k severovýchodu s nohama u sebe. Pomalu se předkloňte a konečky prstů se dotkněte špiček nohou. Snažte se přitom nepokrčovat nohy.

V této pozici hlubokého předklonu si představte, že jste obrovitá, nehybná hora. Vydržte tak co nejdéle.

Toto cvičení stimuluje činnost sleziny a slinivky, trávení, pohlavní orgány, játra i ledviny. Napomáhá prokrvení mozku a odstraňuje únavu. Posilují se jím dolní končetiny a protahují záda. Není vhodné pro těhotné, pro lidi postižené refluxem a pro osoby, které utrpěly výhřez obratlové plotýnky. Pozor si musejí dát také ti, kdo trpí na vysoký tlak – mohou provést předklon, avšak nesetrvají v něm a hned se pomalu vracejí do vzpřímené polohy.

Cvičení „Východ“

Toto čtvrté cvičení z našeho souboru je nejlépe provádět brzy ráno, sotva vyjde slunce. Postavíte se tváří k východu, nohy jsou rozkročeny na šíři ramen, špičky směřují dovnitř. Zavřete oči.

Nyní celý trup včetně hlavy otočte pomalu co nejvíce doleva a potom doprava. Nohy jsou přitom zcela nehybné.

Zastavte proud myšlenek, sledujte pečlivě pohyby svého těla, soustřeďte se jenom na ně.

Cvičit můžete s libovolným počtem opakování. Cvičení má uklidňující vliv na nervovou soustavu, příznivě ovlivňuje činnost žlučníku a jater a napomáhá rovněž snižování váhy.

Cvičení „Jihovýchod“

Stojíte tváří na jihovýchod. Nohy jsou rozkročeny na šíři ramen, špičky jsou stočeny dovnitř.

Pomalu a důkladně se zvedněte na špičky a zase klesněte dolů. Opakujte sedmkrát. Pohyb neodbývejte, důkladně protáhněte chodidlo i prsty, cítit zátěž musejí i lýtkové svaly. Při pohybu dolů nesmíte do podlahy narazit, ale lehce na ni položit paty.

Sedmero zvednutí na špičky a klesnutí dolů můžete opakovat kolikrát chcete.

Cvičení má jednak uklidňující vliv na nervový systém, jednak stimuluje a posiluje krevní oběh a tím i funkci jater, žlučníku a také srdce. Pracují při něm svaly celé nohy.

Cvičení „Jih“

Nyní se postavte tváří k jihu. Nohy jsou blízko u sebe, paže podél těla. Začněte kroužit pánví, jako kdybyste roztáčeli obruč. Představujte si, jak ji přidržujete z obou stran a začínáte kroužit pánví doleva, přičemž paže pokrčené v loktech zvedáte nad úroveň pasu. Nohy stojí pevně na zemi. Pohyb neodbývejte, aby vám „obruč“ nesjela podél boků na zem. Po chvíli změňte směr a kružte pánví doprava.

Nemyslete na nic jiného, zůstaňte tady a teď, soustřeďte se na dostatečně široký rozkyv pánve, aby vám obruč „nespadla“.

Opakovat můžete kolikrát chcete. Podobně jako skutečné hula hoop s obručí, toto cvičení, pokud ho provádíte skutečně poctivě, velmi posiluje a zeštíhluje oblast stehen, boků, břicha a hýždí. Zároveň je blahodárné i pro činnost močových a pohlavních orgánů. Posiluje reprodukční orgány žen i mužů.

Cvičení „Jihozápad“

Postavte se obličejem v jihozápadním směru. Mírně rozkročené nohy zlehka pokrčte v kolenou, ruce rovněž mírně pokrčte a dlaně sevřete v pěsti. Můžete se i zlehka předklonit, záda jsou však rovná, ramena nehrbte. Jako kdybyste zaujali obrannou pozici.

Zůstaňte v tomto postavení jak dlouho vydržíte. Všechny myšlenky soustřeďte na své postavení, na držení nohou a rukou, na sevření pěstí.

Toto cvičení velmi prospívá trávení, posiluje plíce a zklidňuje nervový systém.

Cvičení „Západ“

Obličejem stojíte proti západu, nohy jsou rozkročeny na šíři ramen. Špičky stočte dovnitř a napřímenou pravou paži zvedněte nad hlavu. Po chvíli pravou paži nechte klesnout a zvedněte levou. Svaly břišního lisu jsou poněkud stažené a napnuté.

Myšlenky soustřeďte v maximální míře na své pohyby a stažení břicha. Opakovat můžete kolikrát chcete.

Toto cvičení je velmi účinné při odstraňování bolestí ve spodní části zad. Krom toho stimuluje činnost ledvin a příznivě působí na celkový stav páteře.

========
6 cviků omlazujících páteř. Zbavte se bolestí v zádech!
Jednoduché cviky, kterými protáhnete prakticky celé tělo.