5 jednoduchých protahovacích cviků pro ty, kdo mají sedavé zaměstnání

Podpořte svůj krevní oběh a zpevněte držení těla každodenním cvičením jednoduchých cviků.

Bičem naší doby je nedostatek pohybu. Vsedě jedeme do práce, kde celý den sedíme za stolem u počítače. Po příchodu domů usedneme k televizi. Nabízíme vám velmi jednoduchý soubor cviků. Stačí v každé z uváděných pozic vydržet 30-60 vteřin.

Cvik 1

Pro ty, kdo hodně vysedávají u počítače

 • Posaďte se na židli, záda napřímená.
 • Složte obě ruce za zády a snažte se dosáhnout prsty na loket opačné ruky.
 • Setrvejte v této pozici, roztáhněte ramena a tlačte je dolů.


Cvik 2

Pro toho, komu otékají záda

 • Posaďte se na židli s rukama za hlavou, lokty směřují do stran.
 • Otočte hlavu i s trupem na stranu až „na doraz“.
 • Jakmile dosáhnete krajního bodu, nakloňte se trupem na stranu, přičemž se snažte záda udržet rovná. Měli byste cítit napětí přímých a šikmých hrudních svalů.
 • Nyní otočte trup na druhou stranu opakujte.

Cvik 3

Pro ty, kdo chtějí mít štíhlá stehna

 • Posaďte se na židli. Kotník jedné nohy položte na koleno druhé.
 • Dlaň položte na koleno zdvižené nohy a zatlačte na ně, abyste cítili napětí vnitřní části stehna a hýždě.
 • Prohoďte nohy a cvik opakujte.

Cvik 4

Abyste zbavili nohy napětí

 • Lehněte si na kraj postele tak, aby celá plocha zad a hýždí byla na posteli a nohy visely dolů.
 • Pokrčte jednu nohu v koleni, zvedněte ji a obemkněte oběma rukama.
 • Druhou nohu držte ve vzduchu – nesmí se dotýkat podlahy.
 • Prohoďte nohy a opakujte.


Cvik 5

Pro ty, kdo silně zatěžují nohy

 • Najděte vhodný roh zdi a položte se u něj na záda na zem.
 • Zvedněte jednu nohu nahoru a opřete ji o zeď. Druhou nohu pokrčenou v koleni nechte stát na zemi.
 • Přisuňte se ke zdi co možná nejblíž a nohu přitom držte stále pevně celou délkou na zdi, dokud nepocítíte silné napětí ve stehnech, pod kolenem a částečně i v lýtku.
 • Vyměňte nohy a opakujte.

=========
Nejen kvůli figuře: proč dělat dřepy každý den
10 každodenních cviků: kilogram týdně dole