5 cviků, aby žaludek a střeva fungovaly jako hodinky

Následující cviky vás zbaví častých příčin zánětů žaludku i problémů s trávicím traktem. Velmi účinně ho zbavují plynů, které jsou vedlejším produktem trávicího procesu. Odstraňují zácpy i trávicí potíže.

Než se pustíte do cvičení, je třeba, abyste zklidnili tělo i mysl. Uvolněte se, nemyslete na běžné starosti a dopřejte si pár chvil zájmu výlučně o svoji vlastní osobu.

Cvik 1: kroužení nohama

Položte se na záda, nohy jsou rovně natažené, ruce položte volně podél těla. Tím jste zaujali výchozí pozici.

Zvedněte pravou nohu a proveďte s ní deset krouživých pohybů ve směru hodinových ručiček a poté dalších deset krouživých pohybů proti jejich směru. Nohu nesmíte pokrčovat, mujsíte ji udržet stále nataženou. Poté pomalu položte.

Nyní totéž proveďte levou nohou.

Chvíli si odpočiňte, načež zvedněte obě nohy. Opět je musíte držet natažené, přitisknuté k sobě. Nejprve proveďte deset krouživých pohybů po směru hodinových ručiček a pak dalších deset pohybů v opačném směru.

Poznámka: během tohoto cviku je nezbytné, aby celé tělo včetně hlavy leželo nehybně na podložce. To znamená, že nebudete přizvedávat hlavu, ani se vzpírat rukama nebo lokty. Vždycky když ukončíte jednu sérii, odpočívejte tak dlouho, dokud se vám dch zcela nenormalizuje. Nespěchejte, nepřetěžujte se.

Cvik 2: jízda na kole

První část: zvedněte pravou nohu a proveďte desetkrát pohyb napodobující sešlapování pedálu jízdního kola. Poté proveďte stejnou nohou stejný pohyb, ale v opačném směru, jakobyste chtěli na kole couvat

Stejných deset a deset sešlápnutí proveďte levou nohou.

Druhá část: nyní sešlápněte myšlené pedály kola oběma nohama, jako když se opíráte do skutečných šlapek bicyklu – opět nejprve desetkrát dopředu a potom desetkrát na opačnou stranu.

Třetí část: nyní budete pedály sešlapávat nohama přitisknutýma k sobě, to znamená neprve oběma nohama najednou desetkrát kupředu a potom desetkrát ve směru opačném.

Poznámka: až cvičení ukončíte, zůstaňte v klidu ležet, dokud se úplně nezklidní dech. To platí i pro jednotlivé výměny nohou či směru „jízdy“. Nepřepínejte se.

Cvik 3: kolena přitažená na prsa

První část: zaujměte opět výchozí pozici. Zvedněte pravou nohu, pokrčte ji v koleni a stehno přitiskněte na prsa. Propleťte prsty obou rukou a přidržujte jimi koleno pokrčené nohy.

Zhluboka se ze vší síly nadechněte a vydechněte, po výdechu dech zadržte, zvedněte hlavu a pokuste se dotknout nosem kolene. Poté se při nádechu pomalu vraťte do polohy ležmo na zádech. Uvolněte celé tělo. S každou nohou tento cvik opakujte desetkrát.

Druhá část: zaujměte stejnou výchozí pozici jako u první části.

Pokrčte obě nohy, přitiskněte je stehny na prsa a kolena obejměte rukama. Nyní desetkrát opakujte výše popsané zdvihnutí hlavy a pokus dotknout se nosem kolen; pozorně přitom pracujte s dechem (podle postupu v první části).

Přínos cviku: účinná masáž břišní dutiny. S mimořádnou efektivitou odstraňuje plyny a zbavuje zácpy.

Cvik 4: převalování ze strany na stranu

První část: položte se na záda. Pokrčte obě nohy v kolenou, stehna přitiskněte na prsa.Propleťte prsty rukou a umístěte je za hlavou v zátylku. Toto je výchozí pozice cviku.

Lokty držte těsně přitisknuté k zemi, nezvedejte hlavu a převalujte trup společně s přitisknutýma nohama ze strany na stranu. Snažte se přitom vnější stranou stehna co nejvíce přiblížit podlaze.

Převalte se desetkrát na každou stranu.

Uvolněte celé tělo, zklidněte dech.

Druhá část: výchozí pozice je stejná jako u první části, avšak rukama obejměte kolena a začněte se houpat dopředu a dozadu. Ležíte na páteři.

Při zhoupnutí dopředu se snažte dostat až do pozice vsedě na bobku, s oporou o obě chodidla.

Poznámka: při provádění těchto cviků používejte jako podložku nadvakrát přeloženou deku, abyste si nepoškodili záda. Dbejte na to, abyste se hlavou neuhodili o podlahu.

Omezení: tento cvik nesmějí provádět osoby s poškozením páteře.

Přínos: cvik je masáží zad, hýždí a stehen. Nejvíce užitku vám přinese, pokud ho budete provádět hned ráno po probuzení.

Cvik 5: veslař v loďce

První část: položte se na záda, nohy jsou natažené, ruce leží podél těla dlaněmi dolů.

S nádechem nadzvedněte nohy, ruce, hlavu i trup. Hlava a nohy nemají být výše než 30 cm nad podlahou.

Ruce jsou nataženy rovnoběžně s nohama; dlaně jsou stejně vysoko jako prsty u nohou.

Setrvejte v této pozici, dokud vydržíte. Potom se s výdechem pomalu vraťte do výchozí polohy.

Uvolněte a zklidněte celé tělo i dech. Celé opakujte pětkrát.

Druhá část: opakujte stejné cvičení, tentokrát však v nadzvižené poloze sevřete obě pěsti a co možná nejsilněji napněte celé tělo. Opět v této pozici vytrvejte, dokud vydržíte.

S výdechem se rychle, avšak opatrně vraťte do výchozí polohy.

Uvolněte celé tělo, zklidněte dech.

Dýchání: nadechujte, když se nadzvedáváte nad podlahu. Vydechujte při návratu do výchozí polohy.

Poznámka: v nadzvižené poloze byste měli vydržet dokud břišní svaly nezačnou vibrovat.

Přínos: toto cvičení je vynikajícím prostředkem k uvolnění svalstva a kloubů.

Cvičte ráno hned po probuzení. Cvičení je pomocí pro nervózní, napjaté osoby, protože přináší rychlé a hluboké uvolnění. Zbavuje také parazitů v trávicím traktu, povzbuzuje peristaltiku trávicí soustavy, a zkvalitňuje tím trávicí proces.

=========
RÁNO: 5 efektivních cviků zaměřených na boky – ještě v posteli
10 mýtů o fitness, kterým bychom neměli věřit